Greenbrier, Rayvag Türk Vagon Yapım Şirketinin Çoğunluk Hissesini Almış Bulunmaktadır

The Greenbrier Companies, Inc. (NYSE: GBX); vagon tamir ve parça hizmetleri sağlayıcısı ve vagon üreticisi olarak yaklaşık %68 sahiplik payını almak amacıyla Rayvag Vagon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Rayvag") ile Greenbrier'ın Avrupa'daki bağlı kuruluşu Greenbrier-AstraRail arasında bir anlaşma yapıldığını duyurmuştur.

LAKE OSWEGO, Ore. 8 Ağustos 2018 /PRNewswire/

Rayvag, Adana/Türkiye'de bulunan bir vagon üretim şirketidir. Rayvag ayrıca bölgedeki vagonlar için bojiler ve yedek parçalar üretmekte ve vagonlar için bakım hizmetleri sunmaktadır. İşletmede %32'lik öz sermaye payını elinde bulunduran Asım Süzen tarafından 2007'de kurulmuştur. Süzen, Rayvag'da İdari Müdür olarak çalışmaya devam etmekte olup, ayrıca Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Demiryolu Taşımacılığı Derneği üyesidir.

Süzen şunları belirtmektedir: "Rayvag her zaman büyümeye kendisini adamıştı, ancak Greenbrier'ın bu yatırımı olmadan bu ölçeğe ulaşmayı başaramazdı." "Greenbrier-AstraRail'in Avrupa ray standartlarına uygun vagon taşımacılığı uzmanlığı, ayrıca dünya kalitesinde üretim sistemleri ile tedarik uygulamaları Rayvag'ı Türkiye demiryolu endüstrisinin süratle gelişen taleplerini karşılayabilecek bir noktada konumlandırmaktadır. Greenbrier'ın finansal gücü Rayvag'a, önümüzdeki yılarda Türk demiryolları tedarik işlerinde olacağını öngördüğümüz ciddi büyümeyi takip etme kapasitesine sahip bir ortak sağlamış bulunmaktadır. Greenbrier'ın çoğunluk mülkiyetine sahip olduğu Rayvag'ın liderliğini yapmaktan gurur duyuyorum."

Türkiye'de taşımacılık sektörü hızla büyümekte olup Türkiye yönetimi, mevcut demiryolu sistemlerini modernize etmekte kararlıdır. 2014'ten itibaren devlete ait Türk Demiryolları, özel sektör operatörleri tarafından kullanım için demiryolu ağını açmış bulunmaktadır. O zamandan beri demiryollarında yük taşımacılığı yükselişe geçmiş bulunmaktadır. Demiryolu yük hacimlerinde 2023'e kadar 65 milyon tonluk bir artış beklenmektedir ve Türk hükümeti 2023'e kadar demiryolu altyapı projelerine $23.5 milyar dolardan fazla bir yatırımda bulunmayı teklif ederek demiryolu hatlarını genişletmeyi planlamaktadır. Türk demiryolu endüstrisi ayrıca kıtalararası demiryolu trafiği atışa geçtikte altyapısı için Avrupa demiryolu standartlarına geçiş yapmaktadır. Greenbrier-AstraRail, Avrupa demiryolu standartlarına göre üretilen yük vagonlarının önde gelen tasarımcısı ve üreticisidir.

Rayvag yatırımı üzerinden Greenbrier'ın Türkiye'deki varlığı küresel yük taşıma piyasalarına erişme kapsamında büyüme arayışını sürdürmektedir. Polonya'daki WagonySwidnica'yı ve Romanya'daki AstraRail'i kapsayan Greenbrier Europe'a Rayvag'ın eklenmesi Greenbrier'ın kıtasal erişimini ciddi oranda genişletmektedir. Bu da Greenbrier Europe'un hem yeni vagon müşterileri elde etmesine hem de yaklaşık 5,500-mil uzunluğundaki Türk demiryolu sisteminde çalışan mevcut müşterilere hizmet etmesine imkan tanımaktadır. Avrupa'daki ortalama %17'lik demiryolu yük taşımacılık oranıyla kıyaslandığında, ülke çapında ciddi demiryolu nüfuzuna rağmen şu anda Türkiye yük trafiğinin sadece %5'i demiryoluyla taşınmaktadır. Türk demiryolu sisteminin genişliği ve Avrupa ile Asya arasında bulunan Türkiye'nin stratejik konumu, demiryolu taşımacılığında büyüme için birincil konum haline getirmektedir.

"Greenbrier, Türkiye ve Akdeniz bölgesini küresel demiryolu taşımacılık sistemi dahilinde temel bir koridor olarak görmektedir. Türkiye açılımı, piyasa öncüsü Greenbrier Europe'un operasyonlarının mantıklı bir uzantısıdır. Türkiye Greenbrier'ın bölgedeki varlığını genişletmektedir ki bölgede Suudi Demiryolları Şirketi (SAR) ile başarılı şekilde kilit demiryolu projeleri üzerinde çalışıyoruz ve ilgili uluslardaki demiryolu tedarik ihtiyaçlarına dair diğer Körfez İşbirliği Ülkeleri ile ortaklıklar planlıyoruz. Türk demiryolları piyasasındaki varlığımızı büyütmeyi ve bölgede endüstriyel büyümenin bir parçası olma fırsatını dört gözle bekliyoruz." Greenbrier CEO ve Başkanı William A. Furman bu açıklamaları yapmaktadır. "Greenbrier'ın Rayvag yatırımı, umut vadeden uluslararası vagon piyasalarına girme kararlılığımızı göstermektedir.  Greenbrier, dünya çapında büyüyen demiryolu yük taşımacılığı endüstrisinde küresel bir üretici olarak dört kıtada liderliğini arttırdıkça bu daha büyük hissedar kazançları olarak geri dönecektir."

Greenbrier Hakkında

Merkezi Lake Oswego, Oregon'da bulunan Greenbrier­­, küresel yük taşımacılığı piyasalarında ekipman ve hizmetlerin önde gelen uluslararası tedarikçisidir. Greenbrier, Kuzey Amerika'da yük vagonları ve mavnalar tasarlamakta, yapmakta ve pazarlamaktadır. Greenbrier-AstraRail; Avrupa ve Körfez İşbirliği Ülkeleri kapsamındaki müşterilerine Polonya'daki, Romanya'daki ve Türkiye'deki operasyonlarla uçtan uca yük vagonu üretimi, mühendisliği ve tamir işleri sunan bir işletmedir. Greenbrier, iki ayrı stratejik ortaklık üzerinden Brezilya'da yük vagonları ve ray dökümleri yapmaktadır. Kuzey Amerika'da demiryolları ve ilişkili taşımacılık endüstrilerinde tekerlek hizmetleri, parçalar, vagon yönetimi ve düzenleyici uyumluluk hizmetleri ve kiralama hizmetleri kapsamında önde gelen hizmet sağlayıcısıyız. Greenbrier, Watco Companies LLC ile ortak girişim halinde GBW üzerinden Kuzey Amerika'da yük vagonu tamiri, yenileme, donanım iyileştirme hizmetleri sunmaktadır. Diğer konsolidasyonsuz ortak girişimler üzerinden tank başlıkları ve diğer bileşenleri üretmekteyiz ve ayrıca bir depo kiralama ortaklık payına sahibiz. Greenbrier'ın 7,900 vagonluk bir kiralama filosu vardır ve 356,000 vagon için yönetim hizmetleri sağlamaktadır. Greenbrier hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.gbrx.com.

1995 TARİHLİ ÖZEL MENKUL KIYMETLER DAVA REFORM YASASI KAPSAMINDA "GÜVENLİ LİMAN" BEYANI:  Bu basın bülteni, tamamen tarihsel olgulardan ibaret olmayan herhangi bir beyan dahil, geleceğe dönük beyanlar içerebilir. Greenbrier, geleceğe dönük beyanları tanımlamak için "beklenmekte", "inanmakta," "potansiyel", "hedef", "planlanmakta", "öngörülmekte", "amaçlanmakta", "tasarlanmakta", "ümit etmekte", "arayışında", "hesaplamakta", "strateji", "olabilir", "yapılabilir", "olmalıdır", "muhtemelen", "olacak", "olabilir", "gelecekte", "öngörülebilir gelecekte" ve benzerlerinden oluşan ifadeler kullanmaktadır. Bu geleceğe dönük beyanlar gelecekteki performansları garantilememektedir ve geleceğe dönük beyanlarda düşünüldüğünden somut şekilde farklı gerçek sonuçlara yol açabilecek belirli risk ve belirsizlilere tabidirler. Bu tür farklara sebep olabilecek faktörler bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içermektedir: Greenbrier'ın finansal sonuçlarının göstergesi olmayan raporlanmış iş yığılmaları ve ihaleler; kredi piyasalarında ve finansal hizmet endüstrisindeki değişiklik veya belirsizlikler; yüksek seviyede borçlanma ve Greenbrier'ın borçlanma şartlarına uyulması; gelecek dönemlerde maddi olmayan aktifler ve diğer varlıklar ile şerefiye defter değeri düşmeleri; ödünç alma kapasitesinde yeterli müsaitlik; yeni üretilmiş vagonlardaki talep dalgalanmaları veya gelişim öngörülerindeki şekilde siparişlerin alınamaması; bir veya daha çok önemli müşterinin kaybedilmesi; müşterilerin ödemede temerrüde düşmeleri veya ilişkili durumlar; uluslararası ticaret, vergilendirme ve altyapı konusunda federal yönetimin öncelikleri ve politikaları; sözleşmede, kur oranlarında veya mülkiyet haklarında ulusal riskler; eğitimli işgücü ve malzeme müsaitliği ve gelecekteki gerçek maliyetler; yeni ürün veya teknoloji tasarlayamama veya üretememe veya yeni ürün ve teknolojilerde piyasa kabulü veya sertifikasyon elde edememe; çelik veya uzmanlık alanına giren bileşenlerde fiyat dalgalanmaları ve müsaitlik ve hurda ek ücretleri; ürün karışım ve segmentler arası karışım değişimleri; iş anlaşmazlıkları, enerji eksikliği veya operasyon zorluklarının üretim operasyonlarını ya da kargo akışını kesintiye uğratması; üretimde zorluklar ve ürün teslimat gecikmeleri ki bunların sebebi diğer faktörler dışında genişleme, start-up ilişkili maliyetler, yetersizlikler, üretim hatalarının değiştirilmesi veya üretim fiyatlarının değişmesi, teknolojideki değişimler, tesisler arası üretimin aktarılması veya ortakların, taşeron veya tedarikçilerin sorumluluklarını yerine getirmesi; kiralanan ekipmanların satışı için uygun sözleşmeler elde etme kapasitesi ve kiralamayla ilişkili riskler ile bakiye değerlerdeki riskler; mevcut veya gelecekteki edinimlerin entegrasyonu ve ortak girişimlerin kurulması; haleflerin planlanması; artan garanti maliyetleri veya mahkeme ile sonuçlanacak şekilde vagon veya hizmetlerde kusurların fark edilmesi; Greenbrier'ın sigorta kapsamını aşan fiziksel hasar veya ürün veya hizmet sorumluluk iddiaları; raydan çıkmalar veya diğer kazalar veya Greenbrier'ı hukuki iddialarla karşı karşıya bırakabilecek diğer iddialar; çeşitli düzenleyici kurumların eylem veya eylemsizlikleri örn. potansiyel çevre ıslahı sorumlulukları veya değişen tank veya diğer vagon veya demiryolu yönetmelikleri; ihbar edilen şikayetlerin soruşturulmasından kaynaklanan meseleler; ki bunların hepsi daha ayrıntılı olarak şu başlıklar altında ele alınabilmektedir: 31 Ağustos 2017'de sona eren mali yılda Greenbrier'ın Form 10-K Kapsamında Yıllık Raporunda yer alan "Risk Faktörleri" ve "İleriye Dönük Beyanlar" başlıkları; 31 Mayıs 2018'de sona eren mali yıl için Form 10-Q Kapsamında Greenbrier'ın Çeyrek Yıl Raporu, ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu kapsamında dosyadaki diğer Greenbrier raporları. Sadece buradaki tarih itibariyle yönetimin fikirlerini yansıtan bu geleceğe dönük beyanlara karşı okuyucular, körü körüne bel bağlamamaları konusunda uyarılmaktadır. Yasalar aksini gerektirmedikçe Greenbrier herhangi bir geleceğe dönük beyanı güncelleme sorumluluğuna sahip değildir.

KAYNAK The Greenbrier Companies, Inc. (GBX)

Tasnif edilmiş dosyalar

·       car-carrier.jpg 56 KB