Basın bültenleri

17 Eyl

Yeni Greenbrier Europe 2018 Kataloğu

Greenbrier Europe yeni bir ürün kataloğu yayınlamış bulunmaktadır. Şirketin bütün ürün portföyü 180 sayfa halinde sunulmaktadır.

Yük vagonları, tank vagonları, araba taşıyıcılar ve bojiler dahil olmak üzereözellikler, kapasiteler, ölçüler ve parametreler hakkında kapsamlı ürün bilgisi katalogda mevcuttur.

İNDİRME SAYFASINA GİT

Daha bilgi

08 Ağu

Greenbrier, Rayvag Türk Vagon Yapım Şirketinin Çoğunluk Hissesini Almış Bulunmaktadır

The Greenbrier Companies, Inc. (NYSE: GBX); vagon tamir ve parça hizmetleri sağlayıcısı ve vagon üreticisi olarak yaklaşık %68 sahiplik payını almak...

LAKE OSWEGO, Ore. 8 Ağustos 2018 /PRNewswire/

Rayvag, Adana/Türkiye'de bulunan bir vagon üretim şirketidir. Rayvag ayrıca bölgedeki vagonlar için bojiler ve yedek parçalar üretmekte ve vagonlar için bakım hizmetleri sunmaktadır. İşletmede %32'lik öz sermaye payını elinde bulunduran Asım Süzen tarafından 2007'de kurulmuştur. Süzen, Rayvag'da İdari Müdür olarak çalışmaya devam etmekte olup, ayrıca Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Demiryolu Taşımacılığı Derneği üyesidir.

Süzen şunları belirtmektedir: "Rayvag her zaman büyümeye kendisini adamıştı, ancak Greenbrier'ın bu yatırımı olmadan bu ölçeğe ulaşmayı başaramazdı." "Greenbrier-AstraRail'in Avrupa ray standartlarına uygun vagon taşımacılığı uzmanlığı, ayrıca dünya kalitesinde üretim sistemleri ile tedarik uygulamaları Rayvag'ı Türkiye demiryolu endüstrisinin süratle gelişen taleplerini karşılayabilecek bir noktada konumlandırmaktadır. Greenbrier'ın finansal gücü Rayvag'a, önümüzdeki yılarda Türk demiryolları tedarik işlerinde olacağını öngördüğümüz ciddi büyümeyi takip etme kapasitesine sahip bir ortak sağlamış bulunmaktadır. Greenbrier'ın çoğunluk mülkiyetine sahip olduğu Rayvag'ın liderliğini yapmaktan gurur duyuyorum."

Türkiye'de taşımacılık sektörü hızla büyümekte olup Türkiye yönetimi, mevcut demiryolu sistemlerini modernize etmekte kararlıdır. 2014'ten itibaren devlete ait Türk Demiryolları, özel sektör operatörleri tarafından kullanım için demiryolu ağını açmış bulunmaktadır. O zamandan beri demiryollarında yük taşımacılığı yükselişe geçmiş bulunmaktadır. Demiryolu yük hacimlerinde 2023'e kadar 65 milyon tonluk bir artış beklenmektedir ve Türk hükümeti 2023'e kadar demiryolu altyapı projelerine $23.5 milyar dolardan fazla bir yatırımda bulunmayı teklif ederek demiryolu hatlarını genişletmeyi planlamaktadır. Türk demiryolu endüstrisi ayrıca kıtalararası demiryolu trafiği atışa geçtikte altyapısı için Avrupa demiryolu standartlarına geçiş yapmaktadır. Greenbrier-AstraRail, Avrupa demiryolu standartlarına göre üretilen yük vagonlarının önde gelen tasarımcısı ve üreticisidir.

Rayvag yatırımı üzerinden Greenbrier'ın Türkiye'deki varlığı küresel yük taşıma piyasalarına erişme kapsamında büyüme arayışını sürdürmektedir. Polonya'daki WagonySwidnica'yı ve Romanya'daki AstraRail'i kapsayan Greenbrier Europe'a Rayvag'ın eklenmesi Greenbrier'ın kıtasal erişimini ciddi oranda genişletmektedir. Bu da Greenbrier Europe'un hem yeni vagon müşterileri elde etmesine hem de yaklaşık 5,500-mil uzunluğundaki Türk demiryolu sisteminde çalışan mevcut müşterilere hizmet etmesine imkan tanımaktadır. Avrupa'daki ortalama %17'lik demiryolu yük taşımacılık oranıyla kıyaslandığında, ülke çapında ciddi demiryolu nüfuzuna rağmen şu anda Türkiye yük trafiğinin sadece %5'i demiryoluyla taşınmaktadır. Türk demiryolu sisteminin genişliği ve Avrupa ile Asya arasında bulunan Türkiye'nin stratejik konumu, demiryolu taşımacılığında büyüme için birincil konum haline getirmektedir.

"Greenbrier, Türkiye ve Akdeniz bölgesini küresel demiryolu taşımacılık sistemi dahilinde temel bir koridor olarak görmektedir. Türkiye açılımı, piyasa öncüsü Greenbrier Europe'un operasyonlarının mantıklı bir uzantısıdır. Türkiye Greenbrier'ın bölgedeki varlığını genişletmektedir ki bölgede Suudi Demiryolları Şirketi (SAR) ile başarılı şekilde kilit demiryolu projeleri üzerinde çalışıyoruz ve ilgili uluslardaki demiryolu tedarik ihtiyaçlarına dair diğer Körfez İşbirliği Ülkeleri ile ortaklıklar planlıyoruz. Türk demiryolları piyasasındaki varlığımızı büyütmeyi ve bölgede endüstriyel büyümenin bir parçası olma fırsatını dört gözle bekliyoruz." Greenbrier CEO ve Başkanı William A. Furman bu açıklamaları yapmaktadır. "Greenbrier'ın Rayvag yatırımı, umut vadeden uluslararası vagon piyasalarına girme kararlılığımızı göstermektedir.  Greenbrier, dünya çapında büyüyen demiryolu yük taşımacılığı endüstrisinde küresel bir üretici olarak dört kıtada liderliğini arttırdıkça bu daha büyük hissedar kazançları olarak geri dönecektir."

Greenbrier Hakkında

Merkezi Lake Oswego, Oregon'da bulunan Greenbrier­­, küresel yük taşımacılığı piyasalarında ekipman ve hizmetlerin önde gelen uluslararası tedarikçisidir. Greenbrier, Kuzey Amerika'da yük vagonları ve mavnalar tasarlamakta, yapmakta ve pazarlamaktadır. Greenbrier-AstraRail; Avrupa ve Körfez İşbirliği Ülkeleri kapsamındaki müşterilerine Polonya'daki, Romanya'daki ve Türkiye'deki operasyonlarla uçtan uca yük vagonu üretimi, mühendisliği ve tamir işleri sunan bir işletmedir. Greenbrier, iki ayrı stratejik ortaklık üzerinden Brezilya'da yük vagonları ve ray dökümleri yapmaktadır. Kuzey Amerika'da demiryolları ve ilişkili taşımacılık endüstrilerinde tekerlek hizmetleri, parçalar, vagon yönetimi ve düzenleyici uyumluluk hizmetleri ve kiralama hizmetleri kapsamında önde gelen hizmet sağlayıcısıyız. Greenbrier, Watco Companies LLC ile ortak girişim halinde GBW üzerinden Kuzey Amerika'da yük vagonu tamiri, yenileme, donanım iyileştirme hizmetleri sunmaktadır. Diğer konsolidasyonsuz ortak girişimler üzerinden tank başlıkları ve diğer bileşenleri üretmekteyiz ve ayrıca bir depo kiralama ortaklık payına sahibiz. Greenbrier'ın 7,900 vagonluk bir kiralama filosu vardır ve 356,000 vagon için yönetim hizmetleri sağlamaktadır. Greenbrier hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.gbrx.com.

1995 TARİHLİ ÖZEL MENKUL KIYMETLER DAVA REFORM YASASI KAPSAMINDA "GÜVENLİ LİMAN" BEYANI:  Bu basın bülteni, tamamen tarihsel olgulardan ibaret olmayan herhangi bir beyan dahil, geleceğe dönük beyanlar içerebilir. Greenbrier, geleceğe dönük beyanları tanımlamak için "beklenmekte", "inanmakta," "potansiyel", "hedef", "planlanmakta", "öngörülmekte", "amaçlanmakta", "tasarlanmakta", "ümit etmekte", "arayışında", "hesaplamakta", "strateji", "olabilir", "yapılabilir", "olmalıdır", "muhtemelen", "olacak", "olabilir", "gelecekte", "öngörülebilir gelecekte" ve benzerlerinden oluşan ifadeler kullanmaktadır. Bu geleceğe dönük beyanlar gelecekteki performansları garantilememektedir ve geleceğe dönük beyanlarda düşünüldüğünden somut şekilde farklı gerçek sonuçlara yol açabilecek belirli risk ve belirsizlilere tabidirler. Bu tür farklara sebep olabilecek faktörler bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içermektedir: Greenbrier'ın finansal sonuçlarının göstergesi olmayan raporlanmış iş yığılmaları ve ihaleler; kredi piyasalarında ve finansal hizmet endüstrisindeki değişiklik veya belirsizlikler; yüksek seviyede borçlanma ve Greenbrier'ın borçlanma şartlarına uyulması; gelecek dönemlerde maddi olmayan aktifler ve diğer varlıklar ile şerefiye defter değeri düşmeleri; ödünç alma kapasitesinde yeterli müsaitlik; yeni üretilmiş vagonlardaki talep dalgalanmaları veya gelişim öngörülerindeki şekilde siparişlerin alınamaması; bir veya daha çok önemli müşterinin kaybedilmesi; müşterilerin ödemede temerrüde düşmeleri veya ilişkili durumlar; uluslararası ticaret, vergilendirme ve altyapı konusunda federal yönetimin öncelikleri ve politikaları; sözleşmede, kur oranlarında veya mülkiyet haklarında ulusal riskler; eğitimli işgücü ve malzeme müsaitliği ve gelecekteki gerçek maliyetler; yeni ürün veya teknoloji tasarlayamama veya üretememe veya yeni ürün ve teknolojilerde piyasa kabulü veya sertifikasyon elde edememe; çelik veya uzmanlık alanına giren bileşenlerde fiyat dalgalanmaları ve müsaitlik ve hurda ek ücretleri; ürün karışım ve segmentler arası karışım değişimleri; iş anlaşmazlıkları, enerji eksikliği veya operasyon zorluklarının üretim operasyonlarını ya da kargo akışını kesintiye uğratması; üretimde zorluklar ve ürün teslimat gecikmeleri ki bunların sebebi diğer faktörler dışında genişleme, start-up ilişkili maliyetler, yetersizlikler, üretim hatalarının değiştirilmesi veya üretim fiyatlarının değişmesi, teknolojideki değişimler, tesisler arası üretimin aktarılması veya ortakların, taşeron veya tedarikçilerin sorumluluklarını yerine getirmesi; kiralanan ekipmanların satışı için uygun sözleşmeler elde etme kapasitesi ve kiralamayla ilişkili riskler ile bakiye değerlerdeki riskler; mevcut veya gelecekteki edinimlerin entegrasyonu ve ortak girişimlerin kurulması; haleflerin planlanması; artan garanti maliyetleri veya mahkeme ile sonuçlanacak şekilde vagon veya hizmetlerde kusurların fark edilmesi; Greenbrier'ın sigorta kapsamını aşan fiziksel hasar veya ürün veya hizmet sorumluluk iddiaları; raydan çıkmalar veya diğer kazalar veya Greenbrier'ı hukuki iddialarla karşı karşıya bırakabilecek diğer iddialar; çeşitli düzenleyici kurumların eylem veya eylemsizlikleri örn. potansiyel çevre ıslahı sorumlulukları veya değişen tank veya diğer vagon veya demiryolu yönetmelikleri; ihbar edilen şikayetlerin soruşturulmasından kaynaklanan meseleler; ki bunların hepsi daha ayrıntılı olarak şu başlıklar altında ele alınabilmektedir: 31 Ağustos 2017'de sona eren mali yılda Greenbrier'ın Form 10-K Kapsamında Yıllık Raporunda yer alan "Risk Faktörleri" ve "İleriye Dönük Beyanlar" başlıkları; 31 Mayıs 2018'de sona eren mali yıl için Form 10-Q Kapsamında Greenbrier'ın Çeyrek Yıl Raporu, ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu kapsamında dosyadaki diğer Greenbrier raporları. Sadece buradaki tarih itibariyle yönetimin fikirlerini yansıtan bu geleceğe dönük beyanlara karşı okuyucular, körü körüne bel bağlamamaları konusunda uyarılmaktadır. Yasalar aksini gerektirmedikçe Greenbrier herhangi bir geleceğe dönük beyanı güncelleme sorumluluğuna sahip değildir.

KAYNAK The Greenbrier Companies, Inc. (GBX)

Tasnif edilmiş dosyalar

·       car-carrier.jpg 56 KB

 

Daha bilgi

13 Eki

Greenbrier Europe ve Astra Rail, Greenbrier-Astra Rail Europe'a adında birleşti

~ Greenbrier'in uluslararası stratejisinin daha da geliştirilmesi ~ Ürün ve hizmetlerimizle yük taşımacılığı-demiryolu pazarında kendimizi daha güçlü...

Arad, 13. Ekim 2016 – Greenbrier Companies, Inc. (New York Borsası: GBX) ve AstraRail Management GmbH şirketi, Avrupa merkezli yük vagonu üretimi, inşaat ve onarımını da içeren yeni şirketi Greenbrier-AstraRail'i kurma planlarını duyurdu. Bu birleşik şirket, Avrupa lokasyonu Polonya'nın Świdnica kentinde bulunan Greenbrier ve hem Almanya hem de Arad'a merkezleri bulunan Romanya'daki AstraRail şirketlerden meydana gelmektedir.

Yönetimi, her iki şirketin deneyimli Avrupa yönetim ekibi  devralacaktır. Greenbrier-AstraRail,  Avrupa'daki müşterilerine  daha büyük ve daha verimli üretim ve servis kapasiteleri sunabilecektir. Birleşme sayesinde, GCC-Ülkeleri ve Avrasya'nın demiryolu taşımacılık pazarındaki büyüme fırsatları da artmaktadır.

Çoğunluk hissesine karşılık, Greenbrier, sözleşmenin imzalandığı sırada AstraRail'e karşılık olarak 30 milyon EURO ve on iki ay sonra 30 milyon EUR daha ödeyecektir. Greenbrier, bu işlemin 2017 mali yılı sonuna kadar kazancını artırmasını  ummaktadır.

Greenbrier-AstraRail, Greenbrier tarafından yaklaşık yüzde 75'lik bir payla kontrol ediliyor. AstraRail Başkanı Thomas Manns yeni şirketin geri kalanının sahibi olacaktır.  Katılımına ek olarak, Mannw, Greenbrier-AstraRail Denetleme Kurulu Başkanı olarak hizmet verecek ve yeni şirketin işlerini yönetim kurulu ve Greenbrier International başkanı Jim Cowan ile yakın işbirliği içinde yönetecek. Kurulun diğer üyeleri Greenbrier Başkanı ve CEO'su Bill Furman, Greenbrier Küresel Üretim Operasyonları Başkanı Alejandro Centurion ve Cowan olacak. Günlük operasyonlar, aynı zamanda yeni şirketin icra ve yürütme direktörü olan AstraRail'in Genel Müdürü (CEO) Bernd Böse ve  Greenbrier  Wagony Świdnica'nın Finans Direktörü ve genel müdürü ve aynı zamanda yeni şirkette de Finans Direktörü olan  Bogdan Lesnianski tarafından yürtülmektedir.  Yönetim ekibi, Doğu ve Batı Avrupa'nın vagon pazarlarında ve dünyadaki gelişmekte olan pazarlarda onlarca yıllık deneyime sahiptir.

Greenbrier-AstraRail, Greenbrier ve AstraRail'in tüm Avrupa operasyonlarını kapsayacaktır.         Greenbrier ve AstraRail şu anda yeni vagon tasarımı, üretimi ve onarımı olmak üzere üç lokasyonda faaliyetlerini sürdürmektedir. Greenbrier lokasyonları Polonya'dadır; AstraRail'in lokasyonları Romanya'da bulunmaktadır. Greenbrier ayrıca Almanya'da bir satış ofisi de bulundurmaktadır. Ayrıca, AstraRail Slovakya'daki bir tesiste vagon tasarımını gerçekleştirmektedir. Amerikan yük-vagonları tipleri için GCC tabanlı müşterilerle yapılan sözleşmeler, Greenbrier'in AB- kıdemli üretim ekibinin önderliğinde geliştirilmeye ve üretilmeye devam edilmektedir. Yeni şirket Avrupa kıtasındaki önde gelen yük vagonlarının satışı, üretimi ve onarımı konusunda hizmet verecektir.

Batı Avrupa'daki vagon filosu, ortalama olarak 25 yıl içinde yaşlanmaktadır. Bu yedek parçaya yönelik talep, Avrupa'da beklenen büyüme ve yakınlardaki gelişmekte olan pazarlardaki fırsatlar ile birleştiğinde, Greenbrier-AstraRail'i başarıya giden yolda konumunu güçlendirmektedir.

Furma şunu demiştir: “Greenbrier, vagonlara yönelik küresel talebin artması sonucunda, stratejik büyüme fırsatlarını takip etmeye kendini adamıştır. Greenbrier-AstraRail, yük vagonu yapımı, satış sonrası hizmetler ve tüm demiryolu ölçüm cihazları için teknik planlama konusundaki temel yetkinliğimizi genişletmektedir.  Yeni ağ Kuzey ve Güney Amerika'dan Batı Avrupa, GCC ve Avrasya'ya kadar uzanıyor. Bu çeşitlendirme stratejimizde önemli ve olumlu bir adım olacaktır - ve bu kapsamda AstraRail harika bir ortaktır. Bizim gibi, beraberlerinde yeni ürünleri getiriyorlar ve mevcut işlerimiz birbiriyle doğrudan rekabet halinde bulunmamaktadır.  Greenbrier Europe'un işletmelerinin, AstraRail'in üretim ve tasarım potansiyeli ve güçlü yönetim ekibi ile birleşmesi, ortak Avrupalı müşterilerimize avantaj sağlayacaktır. Geniş bir ürün yelpazesi sunan daha verimli ve duyarlı bir üretici ortaya koyuyoruz. Birleşik şirket, Avrupa'da daha büyük bir etkiye sahip olacaktır.          Ve en önemlisi, bu, talebin büyüdüğü yeni küresel pazarlara girmemizi sağlamaktadır.“

Devamında Furman şöyle demiştir: "Suudi Arabistan, Brezilya ve Meksika'daki yatırımlarımızla birleşmesi sonucunda, Greenbrier uluslararası varlığını güçlendirdi ve küresel bir ağ oluşturdu. Küresel tesislerimizden birçok pazara hizmet verebiliyoruz.  Bu kapsamda, GCC, Afrika ve Avrasya'nın gelişmekte olan ülkelerine, Avrupa'daki genişletilmiş platformumuz üzerinden hizmet verebilmekteyiz.   Uluslararası pazarlarda geleceğe yönelik önemli fırsatlar olduğuna inanıyoruz.           Entegre iş modelimiz, dünya çapındaki müşterilere demiryolu çözümleri ile yardımcı olmak için mükemmel bir modeldir“

Greenbrier-AstraRail kurulduğunda, Manns şunları söylemiştir: "Avrupa'daki Greenbrier ve AstraRail işletmelerini birleştirerek, Avrupa ve ötesindeki gelecekteki büyüme fırsatlarını takip edebilecek daha güçlü bir şirket meydana getirmiş olacağız.  Bu kombinasyon yetenekli yöneticilerimizin temelini oluşturacak ve dünyadaki yük vagonu üretimini ve ilgili hizmetleri desteklemek ve geliştirmek için mühendislik ve kaynaklarımızın büyümesini teşvik edecektir. Bernd Böse, Bogdan Lesniaski ve diğer Greenbrier AstraRail yöneticileri olan Bill Furman, Alejandro Centurion ve Jim Cowan ile birlikte, bu ekibin, gelecekteki başarılara liderlik etmesini sabırsızlıkla bekliyorum. “

Greenbrier-AstraRail'in ana şirket merkezi Hollanda'da olacak ve ana lokasyonları Polonya ve Romanya'da bulunacaktır. Birleştirilmiş şirket, Avrupa çapında altı üretim ve onarım tesislerinde yaklaşık 4.000 çalışana sahip olacaktır.       - 

İşlemin kapanması, diğer şeylerin yanı sıra bazı AB ülkelerinde antitröst onayına da bağlıdır.           

Greenbrier Hakkında

Merkezi Oswego, Oregon'da bulunan Greenbrier (www.gbrx.com), demiryolu endüstrisine ulaşım ekipmanı ve hizmetlerinin lider tedarikçisi konumundadır. Greenbrier, ABD, Meksika ve Polonya'daki üretim tesislerinde demiryolu yük vagonları ayrıca ABD'deki üretim tesisinde açık deniz gemileri üretmektedir. Greenbrier, yenilenmiş dişli takımlarını satıyor ve ABD lokasyonlarında dişli (tekerlek) hizmetleri sunuyor. Şirket çeşitli ABD lokasyonlarında vagon parçaları hazırlar, üretir ve satar. Watco Companies, LLC ile 50/50 ortak girişimi olan GBW Wagon Services, LLC, ile tüm Kuzey Amerika'da 30'dan fazla noktada yük vagonları onarılmakta ve yenilenmektedir. Bununla birlikte ondan fazla tesiste „Association of American Railroads“ tarafından onaylı kasalı vagonların onarımı ve bakımı gerçekleştirilmektedir. Greenbrier, 9.000'den fazla vagondan oluşan bir kiralama filosuna sahiptir ve 268.000'den fazla vagon için yönetim hizmetleri sunmaktadır.

AstraRail Hakkında

1998 yılında Thomas Manns, babasının ölümünden sonra, oldukça genç bir yaşta 21 yaşındayken aile şirketini devraldı: Bir ticari araç kiralama şirketi. Şirketi Batı ve Doğu Avrupa pazarlarında başarıyla genişletti. 2008 yılında şirketin satışından sonra, Doğu Avrupa ve Almanya'da gayrimenkul işine girdi. 2012 yılında AstraRail Properties'i satın aldı ve birkaç yıl içinde, AstraRail'in operasyonlarına başkanlık eden Bernd Böse ile birlikte Arad, Severin ve Caracal olmak üzere Romanya'da üç üretim, mühendislik ve onarım tesisi ile oldukça karlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Daha bilgi