Greenbrier İkinci Çeyrek Sonuçlarını Bildirdi

Diluted EPS of $0.38 on revenue of $683 million / Orders for 8,500 new railcars valued at $930 million creates largest new railcar backlog in six years Fleet utilization increases to 98%

 

Bugün, küresel yük taşımacılığı pazarlarına ekipman ve hizmet sağlayan önde gelen uluslararası tedarikçilerden The Greenbrier Companies, Inc. (NYSE: GBX) (“Greenbrier”), 28 Şubat 2022’de sona eren mali ikinci çeyreğe ilişkin mali sonuçları bildirdi.

 

İkinci Çeyrekte Öne Çıkanlar

 • 930 milyon ABD Doları değerinde 8.500 adet yeni vagon siparişi ve 4.800 adet teslimat siparişten faturaya 1.8 kat artışla sonuçlandı.
 • 28 Şubat 2022 itibariyle rizikoları dağıtılmış yeni vagon rezervi 3.6 milyar ABD Doları değerinde 32.100 adet oldu.
 • 2022 ve 2023 mali yılında teslim edilmek üzere 180 milyon ABD Doları değerinde 3.200 ünitelik vagon yenileme ve diğer ulaşım ekipmanı rezervi Greenbrier'in güçlü mühendislik ve yenilik yeteneklerini yansıtır. Bu aktivite, yeni vagon rezervi listesine dâhil değildir.
 • Kiralık filo kullanımı %98'e yükseldi.
 • Düzenli kiralama filosu optimizasyonu ve para kazanma, 120 milyon ABD Doları gelir ve 25 milyon ABD Doları kazanç sağladı.
 • Üç ay için Greenbrier’a atfedilebilen net kazanç 683 milyon ABD Doları gelir üzerinden 13 milyon ABD Doları veya seyreltilmiş hisse başına 0.38 ABD Doları idi.
 • Üç ayın sonundaki likidite 587 milyon ABD Doları nakit ve 217 milyon ABD Doları kullanılabilir borçlanma kapasitesi olmak üzere 804 milyon ABD Dolara yükseldi.
 • GBX Leasing, %2,9 karışık faiz oranıyla 323 milyon ABD doları varlığa dayalı tahvil ihracını tamamladı.Senetlerin ağırlıklı ortalama ömrü altı yıldır.
 • Kurul, Greenbrier'in art arda 32. üç aylık temettüsünü temsil eden, 19 Nisan 2022 itibariyle rekor hissedarlara 10 Mayıs 2022’de ödenecek hisse başına 0.27 ABD Doları değerinde üç aylık temettü beyan etti.

Başkan ve CEO Lorie Tekorius şunları söyledi: “Greenbrier'in ticari ivmesi, 2022’nin ikinci mali çeyreğinde de devam etti ve 1 milyar ABD Dolarına yaklaşan siparişlerde 1.0x'i aşan bir sipariş-fatura oranı ile art arda beşinci çeyreğimize ulaştık. Greenbrier, çeyreği en son altı yıl önce görülen seviyelerde rezerv ile bitirdi. Üç ayın mali sonuçları benzersiz iş modelimizi yansıtır ve kiralama filomuzdaki fırsatlar performansımızı daha da artırmamızı sağlar.

Bu, özellikle aralıklı işgücü eksikliği gibi pandemi ile ilgili zorluklarla karşılaştığımızda önemlidir. Ürünlerimiz için girdilerin güvence altına alınması ve kabulü, küresel tedarik ekibimizin tüm dikkatine haizdir. Daha yüksek hammadde maliyetleri ve sıklıkla daha pahalı lojistik faaliyetler deneyimleyen bir tedarik zincirinde başarılı bir şekilde dolaşıyoruz. Güçlü sipariş etkinliği, güçlü likidite ve kiralama filomuzun gelişimi artan maliyetleri ve diğer işletme zorluklarını yönetirken pazardaki konumumuzu ve kazanç potansiyelimizi genişleterek Greenbrier’ı güçlendirmeye devam ediyor.”

Yönetim Kurulu Başkanı William A. Furman şunları ekledi: “Ukrayna’daki trajedi ve emtia fiyatlarına etkisinin, birçok sektörde demiryolu taşımacılığındaki büyüme de dâhil olmak üzere, küresel vagon endüstrisi için geniş kapsamlı sonuçlarının olması muhtemeldir. Yük demiryolu yüklemelerinde genişleme için geleneksel olarak öncü göstergeler olan ham petrol, tahıl ve gübreler de dâhil küresel emtia piyasalarını yakından izliyoruz. Şu anda dört kıtada faaliyet gösteren Greenbrier, jeopolitik gelişmelerin etkisini sürekli olarak değerlendirerek, çalışanlarımızın emniyeti ve güvenliği ile bilgi ve veri altyapımızın siber güvenliğini desteklemek için aktif olarak çalışmaktadır. 2020'den beri, Greenbrier tarihindeki en ürkütücü çalışma koşullarından bazılarını yaşadık. Sadece hayatta kalmadık, aynı zamanda bu değişen ortamda başarılı da olduk. Sektör lideri üretim ayak izimiz, büyüyen hizmetler işimiz ve yerleşik yeteneklerimiz, müşterilere ihtiyaçlarını karşılayan çözümleri getirerek bu zorlukları doğrudan karşılamamıza izin veriyor.”

 

İş Güncellemesi ve Genel Görünümü

Ekonomik, tedarik zinciri ve işgücü değişkenliğini dengelerken Greenbrier, ortaya çıkan COVID varyantlarının yarattığı zorlukları aşmaya devam ediyor. Greenbrier, 2022 mali yılı için mevcut iş eğilimlerine ve üretim programlarına dayanarak şunları beklemektedir:

 • Greenbrier-Maxion’da (Brezilya) yaklaşık 1.500 adet de dâhil olmak üzere 17.500 – 19.500 adet teslimat.
 • 200 - 210 milyon ABD Doları olacak satış ve idari gider.
 • Kiralama ve İdare Hizmetlerinde 275 milyon ABD Doları, İmalatta 55 milyon ABD Doları ve Bakım Hizmetlerinde 10 milyon ABD Doları sermaye harcaması. Yaklaşık 150 milyon ABD Doları değerindeki ekipman satışından elde edilen net gelir, Kiralama ve İdare Hizmetlerinde sermaye harcamaları 125 milyon dolar olacaktır.

 

Mali Özet

 

 

Q2 FY22

Q1 FY22

Sıralı Karşılaştırma - Ana Sürücü

Gelir

$682.8M

$550.7M

Daha güçlü sendikalaşma faaliyeti dâhil teslimatlarda %19 artış

Brüt Marj

8.0%

8.6%

Üretim artış verimsizliklerinin etkisi, Omicron varyantı ve tedarik zinciri kesintilerinin hafifletilmesi

Satış ve idari

$54.7M

$44.3M

Daha yüksek ticari faaliyet seviyeleri yüzünden artan çalışan maliyetleri, danışmanlık, seyahat ve yasal giderler

Ekipmanın elden çıkarılmasından elde edilen net kazanç

$25.1M

$8.5M

Düzenli filo optimizasyonu ve para kazanarak artan gelirler

EBITDA

$51.7M

$42.2M

Tüm iş birimlerinde daha yüksek geliri yansıtan artan işletme kazançları 

Sayfa 10’daki mutabakata bakın

Kontrol gücü olmayan paylara atfedilebilen net zarar

$1.6M

$5.2M

Ortakların konsolide ortak girişiminin faaliyet sonuçlarındaki payı

Greenbrier’a atfedilebilen net kazançlar

$12.8M

$10.8M

İyileştirilmiş faaliyet kazançları, kısmen konsolide edilmeyen iştiraklerden elde edilen daha tip kazançlarla dengelenmiştir.

Seyreltilmiş EPS

$0.38

$0.32

 

 

Segment Özeti

 

Q2 FY22

Q1 FY22

Sıralı Karşılaştırma - Ana Sürücü

Üretim

Gelir

$555.7M

$452.5M

Ağırlıklı olarak Kuzey Amerika’da artan teslimatlar

Brüt Marj

3.7%

6.8%

Artan üretimden kaynaklanan verimsizlikler, Omicron varyantının etkisi ve tedarik zinciri kesintilerini azaltmak için artan masraf

Faaliyet karı (1)

0.3%

2.7%

 

Teslimatlar (2)

4,400

3,700

 

Bakım hizmetleri

Gelir

$86.6M

$72.4M

Kış mevsimi nedeniyle artan hacimler

Brüt Marj

5.7%

1.7%

İş gücü zorluklarına rağmen iyileştirilmiş verim

Faaliyet karı(1)

3.3%

(1.5%)

 

Kiralama ve İdare Hizmetleri (GBX Leasing dahil)

Gelir

$40.5

$25.8M

Öncelikli olarak artan sendikalaşma faaliyeti

Brüt Marj

72.1%

59.9%

Faaliyet karı (1) (3)

117.5%

66.5%

Filo optimizasyonundan elde edilen kazançların zamanlamasından yararlanma

Filo kullanımı

97.9%

97.1%

 

(1) Ek bilgi için sayfa 9'daki ek segment bilgilerine bakın.

(2) İmalat geliri ve marjlarında konsolide edilmeyen Brezilya teslimatları dahil değildir.

(3) Brüt marjdan hariç tutulan ekipmanın elden çıkarılmasından kaynaklanan net zararı (kazancı) içerir.

 

Konferans Görüşmesi

Greenbrier, 2022’nin ikinci çeyreği sonuçlarını tartışmak için bir telekonferansa ev sahipliği yapacaktır. Bu basın bülteni ile birlikte Greenbrier, web sitemize ek bir kazanç sunumu yayınlamıştır.

Telekonferans detayları aşağıdaki gibidir:

 • 6 Nisan 2022
 • Pasifik Yaz Saati 8:00
 • Telefon: 1-888-317-6003 (Ücretsiz) 1-412-317-6061 (Uluslararası), Giriş Nuamarası “8138307”

·  Gerçek Zamanlı Ses Erişimi: (http://www.gbrx.com adresinde “Newsroom”)

Lütfen siteye başlama saatinden 10-15 dakika önce girin.

Greenbrier Hakkında

Merkezi Lake Oswego, Oregon’daki Greenbrier, küresel yük taşımacılığı pazarlarına ekipman ve hizmet sağlayan lider bir uluslararası tedarikçidir. Tamamına sahip olduğu bağlı ortaklıkları ve ortak girişimleri aracılığıyla, Greenbrier, Kuzey Amerika, Avrupa ve Brezilya’da yük vagonları ve deniz mavnaları tasarlar, üretir ve pazarlar. Demiryolu hizmetleri iş birimimiz aracılığıyla, Kuzey Amerika’da yük vagonu tekerlek hizmetleri, parçaları, bakım ve güçlendirme hizmetleri konusunda lider bir tedarikçiyiz. Greenbrier 431.000 vagonu yönetmekte ve Kuzey Amerika’daki demiryollarına ve diğer vagon sahiplerine vagon yönetimi, mevzuata uygunluk hizmetleri ve kiralama hizmetleri sunmaktadır. GBX Leasing (GBXL), esas olarak Greenbrier’in üretim faaliyetlerinden kaynaklanan kiralık vagon portföyüne sahip olan ve bu portföyü yöneten özel amaçlı bir yan kuruluştur. GBXL ve Greenbrier, 11.000 vagonluk bir kiralama filosuna sahiptir.

Greenbrier hakkında daha fazla bilgiyi www.gbrx.com adresinde bulabilirsiniz.

 

Ilişkili belgeler

2Q_22 Earnings_4_5_22_tr.pdf