Gizlilik Politikası

Kaliteyi arttırmanın, Greenbrier Avrupa'nın temel stratejik hedeflerinden biri olmasından gurur duyuyoruz. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesi, kişisel verilerinizin işlenmesinin kalitesini de ortaya koymaktadır. Kişisel bilgilerinizi büyük bir özenle koruduğumuzdan, verilerinizin tüm işlemlerinin 25 Mayıs 2018'de yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) şartlarına uygun olacağını garanti ediyoruz.

Aşağıda, her defasında iletişime geçerken bize emanet ettiğinizin kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili bazı bilgiler bulacaksınız.

 

İlkeler 

Greenbrier, kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili tüm faaliyetlerin yasal ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlar Greenbrier'in tarafından alınan kişisel bilgiler sadece bilgilerin alındığı asıl amacı için kullanılır. Sadece gerekli verileri topluyoruz ve bilgiyi işleme faaliyetlerimizi sadece söz konusu iş için kesinlikle gerekli olanlarla sınırlıyoruz. Bilgileri olabildiğince doğru tutmaya gayret ediyoruz ve zaman zaman kişisel bilgilerinizi güncellemenizi isteyebiliriz.

Greenbrier, kişisel bilgileri, bir sözleşmeyi yerine getirmek için, ya Greenbrier'in makul menfaati ya da sizin açık rızanız ile yasal bir yükümlülüğü yerine getirmek için yasayla uyumlu olacak şekilde işler.

Tüm kişisel veriler, yetkisiz veya yasa dışı işlemlere ve tesadüfen ortaya çıkabilecek çökmelere, kayıplara veya tahribata karşı uygun teknik ve organizasyonel önlemlerle güvence altına alınır. Ayrıca, tüm Greenbrier çalışanlarının gizliliğe uymasını ve tüm kişisel bilgi transferlerinin yeterince güvence altına alınmasını sağlamaktan sorumluyuz ve bu kapsamda bilgilerinizin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik bir sorumluluğumuz da bulunmaktadır.
 

İlgili kişiler

Greenbrier kişisel bilgileri yasal temsilcilerden, avukatlardan veya Greenbrier'e irtibat kişisi olarak bildirilen diğer kişilerden toplayabilir ve işleyebilir. Ayrıca, Greenbrier'in ürünleri ve hizmetleri veya teknik yardımı hakkında genel bilgi talep eden bireylerden veya müşterilerimizin Greenbrier'e olan sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu kişilerden kişisel bilgiler toplayabiliriz.

Yasal ve istihdam yükümlülüklerimizin bir parçası olarak, işgücümüzle ilgili kişisel bilgileri, AB yasalarına ve yerel yasalara uygun olarak toplar ve işleriz.

 

Veri kategorileri ve veri toplama kanalları

Topladığımız veriler, Greenbrier'ın tarafınıza sağladığı hizmetlere bağlı olmaktadır. Örneğin, bir sözleşmenin gereklerini yerine getirmek amacıyla yasal temsilciye ait isim, soyisim, kimlik numarası (kimlik kartı numarası), faturalama verileri, adres, e-posta, telefon numarası gibi kimlik bilgilerini işleyebiliriz. İsteğiniz üzerine, e-posta adresinizi, Greenbrier ürün ve hizmetleriyle ilgili haber bültenleri ve diğer pazarlama bültenlerini tarafınıza göndermek için de işleyebiliriz.

Ticari amaçlarla Greenbrier, aşağıdaki gibi belirli bir veri kategorisini işlemez: Irk ve etnik köken, dini, felsefi veya politik inançlar vb. İle ilgili veya çocuklarla ilgili kişisel veriler.

Veri toplama, bizimle nasıl iletişim kurmak istediğinize bağlı olarak farklı kanallardan yapılabilir: telefonla, e-postayla veya şahsen Greenbrier temsilcisiyle.

 

Verileri saklama ve açıklama

Greenbrier, kişisel verilerinizi yalnızca işlemin amacı gerektirdiği sürece saklar. Daha sonra, yasa ek bir kayıt altında bulundurma süresi gerektirmedikçe verileriniz silinecek veya anonim hale getirilecektir.

Bilgileriniz Greenbrier Grubundaki diğer şirketlerle ve Greenbrier adına kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri işleyen ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla veya bu bilgilerin sağlanmasını talep etme hakkına sahip devlet kurumlarıyla paylaşılabilir. Kişisel bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için standart sözleşme maddeleri ve iç politikalar gibi uygun güvenlik önlemlerini uyguladık.

 

İlgili kişilerin hakları

Verileriniz üzerinde tam kontrol sahibi olmanızı istiyoruz, lütfen aşağıda listelenen haklarınızı dikkate alın: Düzeltme veya silme talebinde bulunmak için verileriniz hakkında bilgi alma hakkı, onayınızı işleme veya iptal etme hakkını kısıtlama hakkı, veri korumadan sorumlu mercilere bir şikayette bulunma hakkı.

 

Bizimle iletişime geçiniz!

Bu konuyla ilgili sorularınız için lütfen iod@gbrx.com (Polonya) ve rpd@gbrx.com (Romanya) adresindeki veri koruma yetkililerimizle bağlantı kurunuz. Size memnuniyetle yardımcı olacaklardır.